gerybė

gerybė
gerýbė sf. (1), gėrýbė (1), gerỹbė (2), gėrỹbė (2) 1. gerumas, malonumas: Tai gerýbė žmogaus! Ds. Gerýbė berniuko – ne tik kelią parodė, da ir palydėjo Dbk. Ak tu gerýbė vaiko – miega visą naktį! Slm. Oi vasarėle, visų linksmybe, neišsakyta tavo gerýbė BM437. Menka čia jau gerýbė tas gėrimas Trgn. Pri vokyčio menka gerybė buvo gyventi Grg. Kokia tetos gerỹbė – nupirko kepurę Vl. Ir kas per gerỹbė, kas per saldumas mūsų martelės Plk. Nesrodyk su savo gerybè Lkm. Širdies gerybė užkariauja kitas širdis FT. Gerybė ir susimilimas tavo paseks mane visosu dienosu 534. Aš ne ant atkaklybės, ale ant gerýbės vis dirbu, t. y. kad būtų vis gerai, vis dailiai J. Ta moteriškė gerybės tiktai darbus darė I. Gerýbės (geros širdies) yr motriška Grg. Ir mokyti vyrai ne sykį savo tarmės gerýbę temato Jn. Prasta gėrỹbė čia stovėt Šn. Kokia čia gerỹbė važinėtis tokiam ore Jrb. Gėrỹbė n’išmąstoma K. Skelbia visokias gėrybes Gs. Stubo[je] ta gėrybė, kad užvėja Gs. Ir jums linkiu visokių gėrybių J.Jabl. Gėrybėj tavo paduksį turim PK47. Ir čia zotag pamatome, koki buvusi gerybė ir kantrumas DP496. Paskui skaito gerybes, kurios ižg čia eit DP190. 2. SD31 dorybė: Stovi stipriai prieg gėrybei (orig. gierybei) SP144. Giminė aukšta, turtas, rūbai nedaug padest ..., jei nėra gėrybių SP176. Ir tūlose tuo metu pratinasi gėrybėse SPII12.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • gerybė — gerýbė dkt. Tai gerýbė vai̇̃ko – miẽga vi̇̀są nãktį! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gėrybė — gėrýbė dkt. Sveikatà – didžiáusia gėrýbė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gėrybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo savybėms… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • gėrybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektyvi vertybė, sukurta kaip mokslo, technikos, meno, gamybos ir socialinės pažangos rezultatas. atitikmenys: angl. goods vok. Güter; Gut rus. добро …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • gėrybė — sf. (1), gėrỹbė (2) turtas, lobis: Visas gėrybès jau kampe pakavojom K.Donel. Triobos ir visa gėrybė sudegė Blv. Tiek gėrybės turi! Kp. Didžiai skaudu veizėti į visas savo gėrybes prapuolusias S.Dauk. Sveikata tavo yra didžiausia gėrybė Tat.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Gut — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Güter — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • goods — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • добро — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Gut — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektyvi vertybė, sukurta kaip mokslo, technikos, meno, gamybos ir socialinės pažangos rezultatas. atitikmenys: angl. goods vok. Güter; Gut rus. добро …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”